Week 40

25.9.2015

28.9 8:15 Sport Academy

       12 Sport Academy

 

29.9

7:45 Inka

8:45 Sport Academy

15-15:45 k2,k3 Tiina, Wenla Helen

15:45-16:45 Hakim Beata, Veera Aada Pinja Tiina, Ann-Marie, Amelia, Inka, Siiri Colin

15-15:30 Beata Colin

15:30-15:45 Siiri Colin

16:30-17:15 k2,k3 off ice Niirala school Helen

17:15-18:00 k1 off ice Niirala school Helen

 

30.9

8:15 Sport Academy Colin

15 k1 Colin

15:45-16:35 k2 Open, k3,k4 Helen

16:45-17:30 k2,k3,k4 off ice Helen

 

1.10

15-16 Inka, Siiri, Ann-Marie, Amelia Colin, Aada, Veera, Pinja, Hakim Helen

16-16:45 k2 Colin, k3,k4 Tiina, Wenla Helen

15:45 Hakim, Juliette Beata

19:35 SM Ice Colin

 

2.10

 

3.10

 

 

9:45-10:30 Niirala k2,k3 Helen

10:30-11:15 Niirala k1 Helen

18:15-19:15 Lippumäki k1 Helen, Adults Tiina

 

4.10

9:30-10:30 Tuplat k1,k2 Open  k3 Helen

11:15-12:15 k1 Open k2 Helen

12:15-13:00 k4, figure skating school Helen

13:10-13:45 off ice k4, figure skating school Helen