Week 13+14

28.3.2016

29.3

7:45 Inka

15-15:45 k2,k3 Helen

15-15:30 Perus 1 Tiina

15-15:15 Jasmine Colin

15:15-15:30 Veera Colin

15:30-16 Perus 2 Tiina, Perus 3 Colin

15:45-16:10 Aada Helen

16-16:30 Tiitu Tiina

16:30-16:45 Ann-Marie Tiina (Layback)

16-16:45 k1 Colin

16:30-17:15 k2,k3 off ice Helen

17:15-18:00 k1 off ice Helen

 

30.3

15-15:45 k1 Colin

15:45-16:35 k2,k3 Helen, Silver Blades Tiina

16:45-17:30 off ice k2,k3 Helen, Silver Blades Tiina

 

31.3

15-16 k1 Helen

15-15:15 Siiri colin

15-15:20  Perus 2  Tiina

15:15-15:30 Ann-Marie Colin, 

15:20-15:40 Iris Tiina

15:30-15;45 Veera Tiina

15:40-16  Juliette Tiina(axel)

15:45-16 Inka Colin

16-16:45 k2,k3 Tiina, figure skating school, Silver Blades Helen

16-16:15 perus 3 Colin

16:15-16:30 Sini  Colin

16:30-16:45 Perus 1 Colin

17:00-17:45 off ice Figure skating school, Silver Blades Tiina

17:15-18:00 ballet k2,k3 Helen

 

7.4

15-16 k1 Helen

16-16:45 k2,k3 Tiina, figure skating school, Silver Blades Helen

17:15-18:00 ballet k2,k3 Helen

19:35 Inka Helen

 

8.4

20:45-21:30 k1 Helen, k2 Tiina

 

9.4

18:15-19:15 k2,k3 Helen k1 open

19:45-20:30 k1 Helen, k2 Tiina

 

10.4

11:15-12:15 k2,k3 Helen, k1 Tiina

12:15-13:00 figure skating school, Silver Blades Tiina, Helen

13:10-13:50 off ice figure skating school, Silver Blades Helen

17:15-18:15 k1 Helen, Adults Tiina