Luistelupassit

JOKAINEN VALMENNUSRYHMÄSSÄ (MUUT KUIN LUISTELUKOULULAISET) HARJOITTELEVA LUISTELIJA HANKKII ITSE JOKO HARRASTAJA- TAI KILPAILUPASSIN HETI KAUDEN ALUSSA.

Jokaisella Suomen Taitoluisteluliiton (STLL)  jäsenseurassa luistelevalla tulee olla joko harrastaja- tai kilpailupassi. 

Liiton nettisivuilta löytyvät sisältökuvaukset sekä linkit luistelupassin hankintaan.

Lisenssiä hankkiessa kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: luistelijan ikä, kilpailusarja ja onko luistelijalla riittävän kattava oma tapaturmavakuutus. Mikäli urheilijalla on oma, urheilutapaturmakorvaavuusehdon sisältävä vakuutus, voi hän ottaa vakuutuksettoman passin. Vakuutuksen kattavuus pitää selvittää omasta vakuutusyhtiöstä ennen passin hankkimista.

 

Lisätietoa liiton sivulta:

https://www.stll.fi/luistelijalle/lisenssit-ja-vakuutukset/ohje-lisenssin-ostoon/